Romana


PRIMARIA COMUNEI BATARCI

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Batarci are urmatoarea componenta:
 • Primar - Grigoras Ion
 • Viceprimar - Toma Vasile
 • Consilieri:
  • Berendi Gheorghe
  • Ciorba Vasile
  • Ciorba Toader
  • Deac Ioan
  • Doros Vasile
  • Hosszu Gergely
  • Mocar Vasile
  • Mondoca I. Vasile
  • Mondoca N. Vasile
  • Mone Vasile
  • Paul Vasile
  • Toma Vasille
  • Toma Toader


Fisiere:

» 2008
» 2007
» HCL Nr. 1/2007 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2007
» HCL Nr. 2/2007 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei batarci
» HCL Nr. 3/2007 Privind inregistrarea vehiculelor neinmatriculate in conformitate cu art. 41. alin. 1 din HGR nr. 85/2003 si stabilirea traseelor de circulatie in comuna Batarci
» HCL Nr. 4/2007 Privind aprobarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2007
» HCL Nr. 5/2007 Privind organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi Nuntii de Aur la Batarci
» HCL Nr. 6/2007 Privind aprobarea Statului de Functii si a Organigaramei, aferente aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Batarci
» HCL Nr. 7/2007 Privind aprobarea proiectului de reabilitare a Scolii cu clasele I-IV Sirlau
» HCL Nr. 8/2007 Privind aprobarea unei cantitati de 40 l lunar, combustibil pentru masina Postului de Politie Batarci
» HCL Nr. 9/2007 Privind stabilirea cuantumului amenzilor pentru intretinerea curateniei pe raza comunei Batarci
» HCL Nr. 10/2007 Privind rectificarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2007
» HCL Nr. 11/2007 Privind rectificarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2007
» HCL Nr. 12/2007 Privind aprobarea platii studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic pentru "gradinita si teren sport si joaca" din satul Comlausa
» HCL Nr. 13/2007 Privind aprobarea intocmirii SPF, SF si PT pentru alimentarea cu apa a satelor Batarci, Comlausa, Tamaseni aprobat prin HG nr. 1256/2005 pentru modificarea si completarea HG nr. 577/1997, republicata
» HCL Nr. 14/2007 Privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar, aferent anului 2006
» HCL nr. 15/2007 Privind rectificarea bugetului comunei batarci pe anul 2007
» HCL Nr. 16/2007 Privind aprobarea platii pentru intocmirea SPF privind alimentarea cu apa a comunei Batarci
» HCL Nr. 17/2007 Privind rectificarea bugetului comunei Batarci pe anul 2007
» HCL Nr. 18/2007 Privind rectificarea bugetului comunei Batarci pe anul 2007
» HCL Nr. 19/2007 Privind aprobarea statului de functii si a Organigramei, aferente aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Batarci
» HCL Nr. 20/2007 Privind stabilirea situatiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta
» HCL Nr. 21/2007 Privind rectificarea bugetului comunei Batarci pe anul 2007 si aprobarea listei de investitii in urma rectificarii
» HCL Nr. 22/2007 Privind aprobarea platilor pentru executarea proiectelor SPF, SF, PT si DL de reabilitare a Caminului Cultural Batarci cu grup sanitar si a primariei comunei Batarci cu grup sanitar
» HCL Nr. 23/2007 Privind inchirierea imobiului situat in localitatea tamaseni (fostul Pichet de graniceri), comuna Batarci
» 2006
» HCL Nr. 1/2006 Privind aprobarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2006
» HCL Nr. 2/2006 Privind constiturea Consiliului Comunitar Consultativ Batarci
» HCL Nr. 3/2006 Privind incadrarea sectorului de drum in lungime de 7 km cuprins intre DJ 109 H si locul numit "La Nuci" in categoria functionala drum forestier
» HCL Nr. 4/2006 privind revocarea Hotararii Consiliului Local al comunei Batarci nr. 3/2006
» HCL Nr. 5/2006 Privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu
» HCL Nr. 6/2006 Privind completarea Hotararii nr. 18/2005 privind impozitele si taxele locale pe anul 2006
» HCL Nr. 6/2006 Privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei, aferente aparatului propriu de specialitae al Consiliului Local Batarci
» HCL Nr. 7/2006 Privind avizarea Planului Urbanistic de Detaliu
» HCL Nr. 8/2006 Privind aprobarea proiectului de reabilitare a Scolii nr. 1 cu clasele I-VIII si a Scolii nr. 2 Batarci
» HCL Nr. 9/2006 Privind aprobarea Statului de functii si a Organigramei, aferente eparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Batarci
» HCL Nr. 10/2006 Privind amenajarea si regularizarea cursului de apa a paraulu Ghibart si a drumului de acces paralel cu acesta
» HCL Nr. 11/2006 Privind incetarea mandatului Viceprimarului comunei Batarci
» HCL Nr. 12/2006 Privind modificarea comisiei de validare
» HCL Nr. 13/20006 Privind alegerea Viceprimarului comunei Batarci
» HCL Nr. 14/2006 Privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batarci nr. 12/2006
» HCL Nr. 15/2006 cu privire la revobcarea Hotararii Consiliului Local Batarci nr. 13/2006
» HCL Nr. 16/2006 Privind modificarea componentei comisiei de validare
» HCL Nr. 17/2006 Privind alegerea Viceprimarului comunei Batarci
» HCL Nr. 18/2006 Privind rectificarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2006
» HCL Nr. 19/2006 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2006
» HCL Nr. 20/2006 Privind modificarea comisiei de agricultura, activitati economico-financiare, munca si protectie sociala
» HCL Nr. 21/2006 Privind rectificarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2006
» HCL Nr. 225/2006 Privind aprobarea statului de functii si a Organigramei, aferente aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local Batarci
» HCL Nr. 23/2006 Privind rectificarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2006
» HCL Nr. 24/2006 Privind rectificarea bugetului local al comunei Batarci pe anul 2006
» HCL Nr. 25/2006 Privind aprobarea transferului unei sume de la bugetul local al comunei Batarci catre Biserica Ortodoxa Comlausa si Biserica Crestin Penticostala Comlausa
» HCL Nr. 26/2006 Privind aprobarea investitiei care face obiectul rectaualizarii proiectului SF de "Modernizare a strazilor padurii, Ulita Satului si Nemti din comuna Batarci" precum si aprobarea proiectului tehnic de executie a acestora

Copyright Author - MindMagnet Software Romania - developed for KYO INC